Profil spoločnosti BauM SK

Spoločnosť BauM s.r.o. vznikla v roku 2011. Vzhľadom na kádrové, manažérske a profesijné vybavenie našich zamestnancov, sme okamžite zaujali na stavebnom trhu pozíciu spoločnosti schopnej komplexne zabezpečovať dodávku stavebných prác v oblasti pozemného staviteľstva. Veľké skúsenosti vedenia spoločnosti pri výstavbe budov občianskeho vybavenia, rekreačných, priemyselných, obchodných objektov a inžinierskych stavieb v spojitosti s profesijným zložením kvalifikovaných zamestnancov, poskytuje veľký potenciál na zabezpečovanie úspešnej realizácie investičných zámerov pre našich investorov.

Spoločnosť BauM SK s.r.o. vlastní potrebné stavebné mechanizmy a zariadenia na realizáciu stavebných prác a disponuje širokým portfóliom rokmi preverených subdodávateľov na zhotovenie ponúkaného diela. Takouto formou dokážeme zabezpečiť pre zákazníka kompletný servis vrátane dodania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti.

Realizáciu diela ponúkame na kľúč, čo znamená, že v rámci dodávky stavebných prác realizujeme aj všetky stavebné profesie potrebné na zhotovenie diela. Z priloženého prehľadu stavieb, realizovaných v minulosti, chceme ich rozmanitosťou a rozsahom poukázať na to, že naša spoločnosť je schopná zrealizovať podobné stavebné diela v požadovanej kvalite a investorom požadovaných termínoch.

Naše služby

– Realizácia stavieb na kľúč
– Projekčná činnosť
– Zemné práce
– Inžinierská činnosť
– Rozpočtové práce